GALERIA      MAPA     KONTAKT      LINKI

Deutsche Version

 
K U R A   Z I E L O N O N Ó Ż K A

Kura zielononóżka kuropatwiana jest polską, rodzimą rasą kur nieśnych, znajdującą się na opracowanej przez FAO „Czerwonej Liście” zwierząt zagrożonych wyginięciem. Początkowo utrzymywana była w Galicji. W okresie międzywojennym, jako rasa rdzennie polska urosła do rangi „symbolu polskości” obszarów wiejskich. Od lat 60-tych udział tych kur w pogłowiu kur rasowych gwałtownie spadł. Głównie ze względu na niepowodzenia w wielkostadnym, bezwybiegowym chowie kur tej rasy. Od 1960 roku kury tej rasy utrzymywane są w dwóch zamkniętych stadach stanowiących odrębne rody: Zk i Z-11.

Zielononóżki kuropatwiane, doskonale przystosowane do chowu w naturalnych warunkach środowiskowych, odznaczają się dużą wytrzymałością na niskie temperatury, bardzo dobrze rozwiniętą umiejętnością poszukiwania pokarmu oraz dużą odpornością na choroby.

Jest to pierwotna rasa, która potrafi wykorzystać naturalne warunki pastwiska. Doskonale sprawdza się w chowie drobno-stadkowym. Dzięki tym cechom chów zielononóżek nie wymaga znacznych nakładów finansowych. Jest dobrą rasą do wykorzystania w małych i średnich gospodarstwach rolnych, zwłaszcza na obszarach przyrodniczo cennych, stwarzających idealne warunki do otrzymywania wysokiej jakości produktów. Dzięki unikalnemu profilowi genetycznemu są cennym materiałem w badaniach naukowych. Jak wynika z badań Instytutu Zootechniki w Balicach koło Krakowa, rasy drobiu objęte programem ochrony mogą stanowić cenne źródło pozyskiwania produktów drobiowych (jaj i mięsa) w produkcji żywności „markowej” lub regionalnej. W celu ochrony tych kur przed wyginięciem oraz utrwaleniem i zachowaniem w każdej rasie/rodzie wyróżniających je cech produkcyjnych, funkcjonalnych i genotypowych objęto je krajowym programem ochrony zasobów genetycznych. Program obejmuje oba rody: Zk i Z-11.

Zielononóżki kuropatwiane są znakomicie przystosowane do warunków ekstensywnego chowu na wolnych wybiegach. Cechuje je umiejętność dobrego wykorzystania naturalnych żerowisk poza kurnikiem, przystosowanie się do trudnych warunków klimatycznych, dobra zdrowotność, skłonność do wysiadywania zielononóżek wodzenia kurcząt. Odznaczają się mięsem o znakomitym smaku, tuszą o ciemnej barwie i małym otłuszczeniu oraz obniżonym poziomem cholesterolu w żółtku jaj.

Stadka zielononóżek o charakterystycznym, barwnym upierzeniu, utrzymywane w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych, stanowią dodatkową atrakcję regionu. W naszym gospodarstwie ekologicznym w Witoszycach realizujemy chów kur czysto rasowych zielononóżek kuropatwianych ród Z-11.

 

JAJA KURY ZIELONONÓŻKI KUROPATWIANEJ