GALERIA      MAPA     KONTAKT      LINKI

Deutsche Version         

 
G O S P O D A R S T W O

Nasze gospodarstwo ekologiczne prowadzimy na zielonych i czystych terenach Doliny Baryczy. Od 2002 roku współpracujemy w utrzymaniu rasy kur zielononóżek kuropatwianych w ramach „Programu zachowania pierwotnej rasy kury zielononóżki kuropatwianej”. Aktywnie włączyliśmy się w tworzenie pierwszego stada rodzicielskiego. Efektem naszego działania było odchowanie piskląt dla wielu rolników i ośrodków na Dolnym Śląsku oraz w innych regionach kraju.

Chów kur odbywa się na malowniczo położonych zielonych pastwiskach rejonu Doliny Baryczy. Na jedna kurę – nioskę przypada nie mniej niż dziesięć metrów kwadratowych powierzchni pastwiska.

Stado kur jest pod oceną kontroli użytkowości przez Krajową Radę Drobiarstwa Izby Gospodarczej w Warszawie. Coroczne odnowienie stada kur z stada zachowawczego Z-11 następuje w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Chorzelowie, co każdorazowo potwierdza się fakturą.

Nasze gospodarstwo przechodzi w roku kilka kontroli, które wykazują ekologiczny jego charakter produkcji żywności. Badania dotyczą między innymi zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi (nie wykazano przekroczenia żadnych, najbardziej nawet rygorystycznych norm). Za to ziemia naszego gospodarstwa zawiera bardzo wysokie wskaźniki fosforu i potasu oraz wysokie wskaźniki magnezu. To wynik stosowania naturalnego nawożenia obornikiem z własnego gospodarstwa.

Stosowane przez nas zasady rolnictwa ekologicznego to:
- utrzymanie wysokiej żyzności gleby
- stosowanie naturalnych metod ochrony roślin
- preferowanie rodzimych gatunków ras zwierząt hodowlanych i odmian roślin uprawnych
- zapewnienie zwierzętom dobrych warunków bytowych i profilaktyki zdrowotnej
- wykluczenie stosowania genetycznie modyfikowanych odmian i ich produktów
- wykluczenie używania dodatków syntetycznych „E” i stosowania chemicznych i fizycznych metod konserwacji produktów.
Dzięki aktywizacji przyrodniczych mechanizmów produkcyjnych i odrzuceniu środków chemii rolnej uzyskujemy wysoka zdrowotność roślin i zwierząt, i w konsekwencji wysoką jakość produktów.

Posiadamy własną pakownię jaj. Daje nam to możliwość dystrybucji do sieci handlowych (odbiorcami jaj z naszego gospodarstwa są firmy handlowe z Warszawy, Poznania i Hurtownia "Apis" we Wrocławiu). Walor marketingowy podnoszą specjalnie dla nas zaprojektowane i wykonane, ekologiczne opakowania na jaja, promujące gospodarstwo i produkt.

Nasze gospodarstwo jest otwarte na współpracę z ośrodkami naukowymi, czego rezultatem są dwie prace magisterskie. Odwiedzają nas też studenci rolniczych uczelni ekologicznych nie tylko z kraju ale także z Niemiec i Francji. O naszym gospodarstwie pisano już wiele nie tylko w prasie regionalnej ale także w krajowej. Posiadamy własną, przydomową biologiczna oczyszczalnię ścieków.

Nasze gospodarstwo jest laureatem wielu konkursów i wystaw rolniczych oraz ekologicznych. Na XXI Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Poznań 2006 otrzymaliśmy Złoty Medal za stadko towarowe kur nieśnych zielononóżka kuropatwiana Z-11 oraz tytuł wiceczempiona w kategorii kur nieśnych do półintensywnej produkcji jaj. Za nasze stada otrzymaliśmy także wyróżnienia na XII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Piotrowie 2007 i XIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2007. Także w 2007 roku zgłosiliśmy nasze gospodarstwo oraz jaja kur zielononóżek do konkursu „EkoProdukt i EkoGospodarstwo na Dolnym Śląsku”, którego organizatorem jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.kliknij na dyplom, aby powiększyć 

JAJA KURY ZIELONONÓŻKI KUROPATWIANEJ